Kültürümüzün en önemli unsurlarından olan öz müziğimizin korunması, araştırılması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılarak tüm dünyaya ve milletimizin bütün fertlerine sevdirilip gelecek nesillere aktarılması amacıyla Yurdumuzun önde gelen 40 müzisyen ve iş adam tarafından 1987 yılında kuruldu. Aynı yıl Kültür Bakanlığı tarafından tahsis edilen Yıldız Sarayı içindeki “Kadınefendiler Binası” Vakıf tarafından restore ettirildi. 1992 yılında Kültür Bakanlığı’nın tek taraflı olarak protokolü iptal etmesi üzerine mekan sıkıntısı içine düşüldü ve Vakıf uzun bir süre faaliyetlerine ara verdi.İlk Yönetim Kurulu 27.01.1987’de aşağıdaki isimlerden teşekkül etti.

Başkan-Mütevelli Heyet Başkanı: A. Aydın Bolak
Umumi Katip: Y.Mim. Muharrem Özmelek
Muhasip Aza: Nida Tüfekçi
Üye: Y.Müh Orhan Yavuz
Üye: Prof.Dr. Nevzat Atlığ
Üye: Em.Amiral Sabahattin Ergin
Üye: Prof.Dr. Selahattin İçli

1997 yılında sanayici ve işadamı Merhum Ahmet Uzel’in teşviki ve Prof. Dr.Nevzat Atlığ’ın önerisi ile Osman Simav’ın yaptığı girişimlerle çalışmalara yeniden başlandı. 1997’de 16, 1998’de 18 ve 1999 yılında 12 yeni üyenin katılımı ile Mütevelli Üye sayısı 74’e ulaştı. 29.06.1999 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Vakfın Mütevelli Kurul Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ayrıldı. Kurucu Başkan Aydın Bolak Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine devam etti. Aşağıda belirtilen kişiler Yönetim Kurulu başkan ve üyeliklerine seçildiler:

Başkan: Dr. Yılmaz Karakoyunlu (İstanbul Milletvekili)
Başkan Vekili: Ahmet Uzel (Uzel Holding Yönetim Kurulu. Başkanı)
Sekreter Üye: Dr.Müh.Osman Simav (Uzel Holding Genel Sekreteri)
Muhasip Üye: Faruk Berksan (Kar Grubu Başkan Yardımcısı)
Üye: Prof.Dr. Nevzat Atlığ (Koro Şefi, Öğretim Üyesi)
Üye: Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça (Bestekar, Ses sanatçısı)
Üye: Em.Amiral Sabahattin Ergin (İTÜ TMDK Öğr.Görevlisi)

Vakfın ikinci kurucusu sayılabilecek Ahmet Uzel 05.10.1998’de vefat etti. Dede Efendi Evi’de 18.06.1999 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi:

Başkan: Dr. Yılmaz Karakoyunlu (İstanbul Milletvekili)
Başkan Vekili: Faruk Berksan (Kar Grubu Başkanı)
Başkan Vekili: Dr.Müh.Osman Simav (Uzel Vakfı Müdürü)
Üye: Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu (İ.Ü. Hukuk Fak.Öğr.Üyesi)
Sekreter Üye: Dr. Hüsamettin Olgun (Bursa SSK Hastanesi)
Üye: Fahrettin Gülener (Bursa Milletvekili)
Muhasip Üye: Y.Mimar Hilmi Şenalp (Hassa Mimarlık Yön.K.Bşk.)

31.03.2001'de yapılan Genel Kurul Toplantısında yeni kabul edilen Vakıf senedimiz yürürlüğe girdi. Mütevelli Kurul Başkanlığına Dr.Müh.Tahsin Önalp, Başkan Vekilliğine Dr.Müh.Sedat Üründül, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine aşağıda isimleri belirtilen kişiler 3 yıl için seçildiler.

Başkan: Başkan: Prof. Ercümend Berker (İTÜ TMDK Kurucu Başkanı)
Başkan Vekili: Başkan Vekili: Dr.Müh.Osman Simav
Başkan Vekili: Prof.Dr.Ahmet Rasim Büyüktür
Sekreter Üye: Ömer Faruk Berksan
Muhasip Üye: Hilmi Şenalp
Üye: Mustafa Birim
Üye: Cengiz Solakoğlu

Dede Efendi Evi’de 02.04.2004 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Mütevelli Kurul Başkanlığına Prof. Ercümend Berker, Başkan vekilliğine Dr.Osman Simav 2 yıl, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerine aşağıda belirtilen kişiler 3 yıllık süre ile seçildiler:

Başkan: Dr.Mehmet Dülger(Antalya Milletvekili-TBMM Dış İlişkiler Kom.Başkanı)
Başkan Vekili: Ömer Faruk Berksan
Başkan Vekili: Cengiz Solakoğlu
Sekreter Üye: Mustafa Uysal
Muhasip Üye: Hilmi Şenalp
Üye: Prof.Dr.Erol Belgin (Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Üye: Dr.Uğur Derman(Türk Petrol Vakfı Gn.Md.)

Dolmabahçe Sarayı’nda 18.02.2007’de yapılan Mütevelli Heyet toplantısında 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri:

Başkan: Prof.Dr.Erol Belgin
Başkan Vekili: Ö.Faruk Berksan
Başkan Vekili: Dr.Osman Simav
Muhasip Üye: Mustafa Birim
Genel Sekreter: Mehmet Güntekin-Devlet Korosu Müdürü
Üye: Hilmi Şenalp
Üye: Mustafa Uysal