Yönetim Kurulu, 07.04.2018 tarihinde Turing ve Otomobil Kurumunda yapılan toplantıda 3 yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulu üyeleri:

Başkan: Orhan Özokur
Başkan Vekili: Dr.Osman Simav
Başkan Vekili: Dr.Bülent Katkak
Muhasip Üye: Mak.Müh. Okan Yunusoğlu
Genel Sekreter: Mehmet Güntekin
Üye: Mimar Mustafa Birim
Üye: Y.Mimar Muharrem Hilmi Şenalp